Hvorfor velge våre klimakvoter?

Redusert karbonfotavtrykk

Ved å kjøpe våre klimakvoter bidrar virksomheten din til å redusere klimaendringene, og dermed reduserer du også ditt eget globale karbonavtrykk. Reduser ditt karbonavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid!

Global innvirkning

Dine kjøp av klimakvoter støtter United Eco Solutions' arbeid med å bekjempe klimaendringer og bevare viktige økosystemer, les mer under våre initiativer.

Bærekraftige partnerskap

Når du velger United Eco Solutions, velger du ikke bare en leverandør av utslippskompensasjon, du velger en bærekraftspartner. Vi hjelper deg også med å kartlegge og beregne utslippene dine lokalt, og vi gir deg veiledning i hvordan du kan redusere dine egne utslipp.

Nærhet og åpenhet

Du skal kunne føle deg helt trygg på at ditt kjøp støtter akkurat det som kommuniseres av United Eco Solutions. Når du velger United Eco Solutions, kommer du tett på klimaprosjektene og kan følge med på fremdriften i Kongo med oppdateringer på våre sosiale mediekanaler minst en gang i uken. Du får også skreddersydd informasjon som du kan bruke til å kommunisere om klimaarbeidet ditt eksternt og internt.

Vi bruker utslippskompensasjon til å skape selvbærende aktiviteter for å bekjempe klimaendringer og fattigdom.

The global goals for sustainable development

The population will benefit from the activities in several ways, thereby fulfilling 12 of the UN’s sustainable development goals as briefly explained below:

Alt vi gjør er styrt av våre fem kjerneverdier

Bærekraftig på lang sikt
Nærhet
Åpenhet
Rettferdighet
Samarbeid

Bærekraftig på lang sikt
Nærhet
Åpenhet
Rettferdighet
Samarbeid