Varför välja våra uppvägningar av utsläpp?

Minskat koldioxidavtryck

Genom att köpa våra utsläppsuppvägningar bidrar ditt företag till att minska klimatförändringarna och minskar därmed även ditt eget globala koldioxidavtryck. Minska ditt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid!

Global påverkan

Dina inköpta uppvägningar av utsläpp stöder United Eco Solutions ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar och bevara viktiga ekosystem, läs mer under våra initiativ.

Hållbara partnerskap

När du väljer United Eco Solutions väljer du inte bara en leverantör av utsläppsuppvägningar, du väljer en hållbarhetspartner. Vi hjälper dig också att kartlägga och beräkna dina utsläpp lokalt och ger dig vägledning i hur du kan minska dina egna utsläpp.

Närhet och öppenhet

Du ska kunna känna dig fullt trygg med att ditt köp gynnar exakt det som kommuniceras av United Eco Solutions. När du väljer United Eco Solutions kommer du nära klimatprojekten och kan följa utvecklingen i Kongo med uppdateringar på våra sociala medier minst en gång i veckan. Du får också skräddarsydd information som du kan använda för att kommunicera om ditt klimatarbete externt och internt.

Vi använder uppvägning av koldioxidutsläpp för att skapa självförsörjande aktiviteter för att bekämpa klimatförändringar och fattigdom.

Den globala mål för hållbar utveckling

Befolkningen kommer att dra nytta av aktiviteterna på flera sätt och därmed uppfylla 12 av FN:s mål för hållbar utveckling, vilket kortfattat förklaras nedan:

Allt vi gör styrs av våra 5 kärnvärden

Hållbar på lång sikt
Närhet
Öppenhet
Rättvisa
Samarbete

Hållbar på lång sikt
Närhet
Öppenhet
Rättvisa
Samarbete